Ukoliko želite da dobijate najnovije informacije vezano za Mom’s Pants nove kolekcije prijavite se na newsletter i saznajte prvi

OPĆI UVJETI

(PREDUGOVORNE OBAVIJESTI)

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv:
Mom`s pants  d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv:
Mom`s pants  d.o.o.
Sjedište: Gajeva 44, 10000 Zagreb,Hrvatska

Adresa ureda:
Gajeva 44, 10000 Zagreb,Hrvatska
OIB: 73688520835

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081483624
Adresa elektroničke pošte: momspants@yahoo.com
Info telefon: +385 95 511 8411
Poslovni račun otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. OIB: HR23057039320,
Broj računa:  IBAN:   HR8724020061101140328
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 2.654,46 EUR/ 20 000,00 HRK.

Zastupano po direktoru Danilo Bjekovic, OIB: 30892944983

Mam's Pants logo
Općenito

Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo Mom’s pants d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 43, OIB: 73688520835, MBS: 081483624.

Pojam Kupca odnosi se i na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce, primjerice pravne osobe.

Prodavatelj prodajom putem internet stranice www.momspants.com nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti Kupca. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.momspants.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj može u slučaju opravdanih okolnosti kada utvrdi da je došlo do zlouporabe korištenja stranice istu učiniti nedostupnom. Također, Prodavatelj zadržava pravo odbiti pristup web trgovini Mom`s pants bilo kojem posjetitelju/koristniku u bilo kojem trenutku, na osnovu vlastitih procjena. Svako neprimjereno korištenje web stranice/web trgovine rezultirati će onemogučivanjem korištenja iste.

Dobavljač (Prodavatelj) artikala ponuđenih na ovim stranicama je Mom`s pants d.o.o., a Kupac, kako je naprijed definirano, posjetitelj je web trgovine Mom`s pants koji je putem stranice www.momspants.com izabrao barem jedan artikl, ispunio elektronički obrazac za narudžbu i poslao ga prodavatelju (dobavljaču).

Ovim uvjeti korištenja prikazuju  cijeli postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, zamjene i  povrata  naših proizvoda te postupanje u slučajevima eventualnih prigovora kupaca te raskid ugovora.

Proizvode je moguće naručiti svakim danom u vremenu od 0 do 24 sata putem stranica ove web trgovine. Potvrda o zaprimljenoj narudžbi stići će svakom kupcu na njegovu mail adresu

Zaštita intelektualnog vlasništva

Web stranica i web trgovina Mom`s  pants  sadrži  materijale zaštićene autorskim pravom i pravom intelektualnog vlasništva, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno.

Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka društva Mom`s pants d.o.o..

Posjetitelji stranice ili web trgovine nisu ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, Mom`s pants d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj web trgovine i web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web trgovine i web stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj web trgovini.

Pojedine fotografije i drugi materijali mogu biti objavljeni isključivo u reklamne svrhe s obvezom jasne naznake izvora i poveznice na način koji nedvosmisleno prikazuje trećima da se radi o sadržaju preuzetom na stranici www.momspanst.com.

Postupak sklapanja ugovora
Glavna obilježja proizvoda
© 2024. All Rights Reserved. @ on-click.hr

Apple Pay G Pay American ExpressDiners Club InternationalVisaMasterCard MaestroDiscoverDinacard